SA MGA MINAMAHAL NAMING PASAHERO:

 Ang LRTA ay magpapatupad ng "PASSENGER LIMIT PER PLATFORM" para malimitahan ang bilang ng mga pasahero sa platform paid area ng mga istasyon mula Roosevelt hanggang
  D. Jose station sa pagitan ng alas-6 hanggang alas-10 ng umaga at mula Baclaran hanggang Carriedo station sa pagitan ng alas-4 hanggang alas-8 ng gabi. Ito ay upang matiyak ang inyong ligtas at maayos na paglalakbay at makasakay ng tren sa loob ng 4-5 minuto pagkarating sa platform paid area.

  Maraming salamat sa inyong pang-unawa at kooperasyon.


 Sa kadahilanang lubhang napakaraming pasahero sa bawat istasyon at para po sa inyong seguridad, kami po ay nagpapatupad ng "crowd control". Inaasahan po ang pagkaantala sa inyong pagsakay sa tren. Hinihingi po namin ang inyong lubos na pang-unawa.


 Para sa inyong mga katanungan, reklamo at mungkahi hinggil sa operasyon o serbisyo ng LRT 1 at 2, maaari ninyo kaming i-follow o mag-post ng inyong mga komento sa mga sumusunod:

Hotline Numbers : /
Line 1 : +63 (2) 854-0452/ 891-7865/ 854-0984
Line 2 : +63 (2) 647-3452
Fax number: +63 (2) 852-3431
Email Address : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook : http://www.facebook.com/lrta.dotc
Twitter: @OfficialLRTA

Para sa dagliang pag-aksyon sa inyong mga katanungan, reklamo o mungkahi, mangyaring ibigay po lamang sa amin ang inyong contact details.

 

PAMUNUAN NG LRTA


TO ALL OUR VALUED PASSENGERS


The Light Rail Transit Authority (LRTA) is pleased to receive your comments, suggestions or complaints regarding LRT 1 and 2 Operations.

You can follow us or post your comments thru the following:


Hotline Numbers : /
Line 1 : +63 (2) 854-0452/ 891-7865/ 854-0984
Line 2 : +63 (2) 647-3452
Fax number: +63 (2) 852-3431
Email Address : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook : http://www.facebook.com/lrta.dotc
Twitter: @OfficialLRTA

Please provide contact details to your comments, suggestions or complaints for immediate response/reply.

LRTA MANAGEMENT